FID…schouders onder afval!

FID heeft sinds haar ontstaan in 1996 haar pijlen met name gericht op het uitzenden van personeel in de afvalbranche. In de beginperiode voornamelijk in de afvalinzameling, maar in de afgelopen drie decennia ook in toenemende mate voor werkzaamheden binnen de afvalverwerking. Wij ondersteunen zowel private als publieke afvalbedrijven door het gehele land met flexibel, geschoold en gemotiveerd personeel.

De afvalbranche is een bijzonder dynamische sector die meebeweegt met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie. Niet voor niets is binnen deze sector innovatie van groot belang. Dit zie je met name terug in de verwerking van afval. Steeds meer afval wordt gezien als grondstof wat weer een grote invloed heeft op de wijze van inzamelen en het verwerken ervan.

Ook FID voelt zich verantwoordelijk voor bovenstaande thema’s en past zich naadloos aan m.b.t. de veranderingen in de afvalbranche. Daar waar 25 jaar geleden er praktisch alleen nog achterladers rond reden voor de inzameling van de verschillende afvalstromen en er dus meer beladers nodig waren dan chauffeurs is er nu sprake van een grotere vraag naar chauffeurs.

Veel beladers die bij FID aan het werk gaan krijgen de kans om, vaak binnen een jaar, door te groeien naar de functie van chauffeur. Of sorteerder die wij de kans geven zich door te ontwikkelen tot operator. De scholingsmogelijkheden zijn dan ook omvangrijk bij FID.